Miljö

Miljö

Vårt miljöarbete är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att i största möjliga mån handla med produkter och råvaror som har miljöcertifikat. I de processer där kemikalier, oljor och andra miljöpåverkande preparat används följer vi gällande föreskrifter för hantering, uppsamling och deponi.

Vi använder oss av Ragn-Sells som transportör av spilloljor, oljefilter, batterier, mm. Vår tvätthall är givetvis ansluten till oljeavskiljare av 3-kammartyp med nivålarm som uppfyller dom senaste högt ställda kraven för fordonstvätt.