Diagnostik

Vad är bildiagnostik och hur går det till?

Man kan faktiskt jämföra bildiagnostik med medicinsk diagnostik. När en läkare ska ställa en diagnos på en patient börjar han eller hon med att ställa ett antal frågor till patienten, som tillsammans med provsvar från exempelvis EKG och blodprov ger läkaren en mer samlad bild av patientens problem. Med hjälp av provsvaren kan läkaren sen, i bästa fall, hitta orsaken till till patientens problem. Ibland kan provsvaren vara missvisande eller inte ge några ledtrådar alls.

Precis som de medicinska provsvaren kan bilens felkoder vara missvisande. Det kan också vara så att det inte finns några felkoder alls lagrade eller den felkod(er) som finns lagrade är effekten av en annan orsak, vilket är väldigt vanligt.

Diagnosinstrumentet ser jag mer som en kompass som guidar en i rätt riktning och visar vägen till ett specifikt område. Sen är det upp till mig som tekniker att felsöka och ta reda på vad som är fel i det området genom läsa på och ha rätt förståelse för hur systemet eller komponenten är tänkt att fungera för att sen göra korrekta mätningar och tyda livedata på rätt sätt.

Ett exempel på detta är ett av våra diagnosinstrument från SNAP ON som har en varningstext som poppar upp när felkod (er) har registrerats som lyder:  VARNING! BYT INGA KOMPONENTER ENBART BASERAT PÅ FELKODER!

När det gäller felsökning och bildiagnostik börjar vi alltid med att ställa lite frågor kring hur du kan beskriver ditt problem, det kan t.ex. vara frågor som:

 • Hur länge har felet funnits?
 • När uppträder felet och hur ofta?
 • Har bilen nyligen varit inne för någon reparation?
 • Uppträder felet vid en viss motortemperatur eller omgivningstemperatur?
 • Har bränsleförbrukningen gått upp?
 • Upplevs bilen svagare/tröttare, mer orkeslös än normalt?

Den här informationen kan vara helt avgörande gällande vilken riktning felsökningen ska ta i första skedet samtidigt som det är viktigt att vi ställer dom ”rätta” frågorna baserat på den information du som kund givit oss kring problemet.

Många gånger händer det att man inte kan återge någon felbeskrivning förutom att t.ex. motorlampan lyser starkare än nånsin. Det skulle kunna jämföras med att behandla en patient som är medvetslös eller av andra skäl inte kan beskriva sin symptom.

Vid felsökning och bildiagnostik är det viktigt att man är konsekvent i sitt tänkande och att man har en tydlig plan man följer. Därför delar jag upp felsökningen i 7 separata steg.

Du beskriver vad du har för problem med bilen.

 1. Jag verifierar och konstaterar det du berättat. Om felet däremot är intermittent (kommer och går) måste vi framkalla felet för att kunna gå vidare, annars kommer vi aldrig kunna konstatera att en reparation vart korrekt utförd i slutändan.
 2. Visuell kontroll för att upptäcka uppenbara problem.
 3. Läsa ur felminnen med diagnosinstrumentet.
 4. Kolla TSBs (tekniska servicebulletiner) från tillverkaren.
 5. Kontrollera/samla in livedata med diagnosinstrumentet på det berörda systemet för att upptäcka avvikande värden.
 6. Ringa in felet och reparera orsaken till problemet.
 7. Verifiera och konstatera att reparationen är korrekt