Service

Service

Bilar har idag olika serviceintervaller och krav för hur och när en service ska utföras vilket främst baseras på körsträcka, tidsintervall samt körstil. Alla olika system i bilen delar på information i form av datautbyte i ett eller flera nätverk. Data processas sen genom olika beräkningsalgoritmer vilket ligger till grund för när och hur långt fram nästa service ska utföras. Man säger att serviceintervallen är variabel eller flexibel. Det här medför att verkstäderna inte bara behöver vara duktiga mekaniker utan även ha tillgång till diagnostikutrustning och kunskapen att hantera den. Vi har givetvis tillgång till digitala serviceböcker och dagsfärsk servicedokumentation för att just din bil får den service den är i behov av.

Hos oss kan du tryggt lämna in din bil för service. Du får givetvis en stämpel i serviceboken som vi kan stå raka i ryggen för, alternativt registrerar vi servicen i den digitala serviceboken som blir allt vanligare hos många tillverkare. Du får även ett serviceprotokoll som talar om exakt vad vi gjort och gått igenom, eventuella åtgärder och reparationer som kan behövas genomföras.

När du vill serva din bil hos oss förbereder du dig genom att ha ditt registreringsnummer, bilens mätarställning och när senaste service utfördes tillgänglig (gärna vid vilket mätarinställning den utfördes).

BMW-fordon är utrustade med ett elektroniskt, servicebaserat servicesystem (CBS) som är kopplat till instrumentbrädans iDrive-skärm. Detta system talar om när underhåll krävs. Den gröna “OK”-symbolen innebär att ingen service behöver utföras. Så fort den ändras till gul triangelikon så är det dags för de listade komponenterna att servas.

System övervakar aktivt motor och andra fordonskomponenter för slitage. Motorns oljelivslängd, kabinluftfiltret, bromsbeläggens slitage, bromsvätskans tillstånd, tändstift och på dieselmotorer även dieselpartikelfiltret. Motoroljans livslängd beräknas genom körsträcka, mängden förbrukat bränsle samt information om oljekvalité från en sensor i oljetråget. Olika körstilar påverkar oljans livslängd, många långkörningar och förhållanden med måttliga varma temperaturer kommer att kräva mindre frekventa oljebyten och underhåll, medan mer allvarliga körförhållanden som kortkörningar i kallt klimat  kommer att kräva mer frekventa oljebyten och underhåll.

Gruppundantaget

Våran stämpel är lika giltig som hos en märkesverkstad!

Det nya Gruppundantaget (1400/2002/EG) som trädde i kraft 1 oktober 2003, ökar konkurrensen inom områdena bilförsäljning, reservdelsförsäljning samt service och reperationer. Detta skapar nya möjligheter för marknadens aktörer, men de stora vinnarna blir troligtvis bilägare och bilköpare eftersom den ökade konkurrensen ger dem både större valfrihet och lägre priser.

Tidigare har bilägare tvingats låta märkesverkstäderna sköta service och reperationer för att nybilsgarantin skulle fortsätta att gälla. De nya reglerna innebär att nybilsgarantin gäller även om man inte reparerar bilen på någon av de auktoriserade verkstäderna. Förutsättningen för detta är att bilen repareras eller servas enligt bilfabrikantens instruktioner och med sådana delar som är av originalkvalitet eller av motsvarande kvalitet.

Den nya definitionen – ”skall en reservdel vara godkänd, skall den hålla samma tekniska specifikation, eller vara av motsvarande eller högre kvalitet som den del som ursprungligen monterades på bilen” – vilket i princip alla förekommande kända reservdelsleverantörer uppfyller.

5