I väntan på sin tur för lite handpåläggning och diagnostik!